sobota, 30 listopada 2013

Ostrava


Było tak na szybko, zdążyłam tylko wejść na wieżę ratusza zobaczyć widok. Pogoda niezbyt dopisała, ale też miasto nie jest zbyt ciekawe, przyznać muszę.

It was so fast, I had only time to go up to the city hall's tower to see the view. The weather wasn't too good, but the city itself isn't very interesting neither.


Ot, takie typowo postkomunistyczne. Choć do pozwiedzania są na przykład stare kopalnie, których pełno w okolicy. Mogą być ciekawe, ale nie było już na nie czasu, szkoda.

Just, typically postcomunistic one. Although you can go to see old mines, there are many of them in the nieghbourhood. They are probably interesting, but I did't have time for that, it's a shame.